Van Mossel Electric

Het probleem

Van Mossel stond voor een uitdaging toen ze aanklopten bij Woollies Creative Agency. De automobielindustrie ondergaat momenteel een revolutionaire verandering met de overstap van fossiele brandstoffen naar E-mobility, met elektrische en hybride auto’s. Dit markeert een van de grootste verschuivingen sinds het ontstaan van de industrie in de vorige eeuw. De opkomst van compleet nieuwe technologieën zorgt echter voor verwarring, zowel bij Van Mossel als hun klanten.

De overgang van traditionele verbrandingsmotoren naar elektrische aandrijving is zo ingrijpend dat een vergelijking tussen beide soorten auto’s vrijwel onmogelijk is. Deze verschillen strekken zich uit tot zowel de persoonlijke behoeften van de bestuurder als de wensen van de klant. Om een toonaangevende rol te blijven spelen in de branche, is het essentieel dat Van Mossel haar klanten helder en begrijpelijk informeert over de mogelijkheden van elektrische auto’s tijdens het verkenningenproces.

De uitdaging

Van Mossel heeft ons de uitdaging gegeven om een cutting-edge digitaal concept te creëren. Hiermee kunnen klanten op eigen kracht hun specifieke behoeften op het gebied van E-mobiliteit in kaart brengen en deze naadloos verbinden met hun persoonlijke wensen.

Onderzoek

Woollies heeft zich vastberaden gestort op de uitdaging. We zijn begonnen met een diepgaand onderzoek naar elektrische auto’s en hun potentiële kopers. Gezien het aanzienlijke kennisverschil over elektrische voertuigen, hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd. We hebben de bestaande klanten en hun kennis geanalyseerd, mensen van alle leeftijden geïnterviewd, forums doorgespit en zelf uitgebreid onderzoek gedaan naar de wereld van elektrische auto’s. Uit deze grondige analyses konden we een krachtig concept distilleren dat het probleem van Van Mossel effectief kan oplossen.

Concept

Vanuit ons diepgaand onderzoek zijn verschillende sprankelende concepten ontstaan, stuk voor stuk onderworpen aan kritische beoordelingen van zowel Van Mossel als haar potentiële klanten. Het ultieme concept dat hieruit voortkwam, manifesteert zich als een innovatieve configurator. Hiermee kunnen mensen op een interactieve wijze hun droom-elektrische auto samenstellen door het beantwoorden van eenvoudige, doch cruciale vragen. Op deze manier kan de klant zijn voorkeuren kenbaar maken, waarna Van Mossel deze vakkundig koppelt aan de meest geschikte elektrische auto. Een persoonlijke en efficiënte benadering van elektrische mobiliteit!

Conceptueel design (prototype)

Woollies Creative Agency heeft Van Mossel verrast met een sprankelend prototype. Hierin wordt het de klant moeiteloos gemaakt om eenvoudige vragen over elektrische auto’s te beantwoorden. Deze vragen leiden tot een overzicht van geschikte auto’s, die vervolgens met elkaar vergeleken kunnen worden. Bovendien is er ruimte voor extra informatie en kan de kers op de taart, een proefrit, gemakkelijk worden geboekt.